Speech Leo

Door Leo Rijken

Beste mensen,
In naam van onze ganse groep van actieve helpers van de Sterrenkapel, wil ik Han bedanken voor de kans die we gekregen hebben om aan dit bijzondere en uitzonderlijk project te kunnen meewerken.


Hoe een pril idee van Han, om een kapelletje te bouwen uit dankbaarheid, plots een eigen leven ging leiden en een eigen verhaal ging schrijven. Het ging allemaal vanzelf. Mensen vonden elkaar en werden om een of andere reden met elkaar in contact gebracht. Ze werden verbonden en verenigd in een grote groep, die de Sterrenkapel voor jullie zou realiseren. Han heeft hier niets in geforceerd.


Mensen kwamen op haar pad en zoals zij van dag 1 in haar prille idee geloofde, waren deze mensen overtuigd dat een nieuwe kapel met een bijzondere boodschap aan de wereld, gebouwd moest worden, op een uitverkoren plek, in een oase van rust, waar een Ster zou schitteren zoals nog nooit een ster heeft geschitterd.


Dat deze plek uitverkoren werd heeft te maken met mijn tante Maria die deze grond geërfd had van haar moeder, en een bijzondere Maria-vereerster was! Hier aan de beek heeft ooit een jonge vrouw het leven gelaten door een dom ongeval. En er zijn nog tal van redenen waarom de Sterrenkapel op deze plaats gebouwd moest worden.
We hebben allemaal een eigen reden om hier vandaag bij de opening van de Sterrenkapel aanwezig te zijn. Ja, zelfs nieuwsgierigheid is vandaag een goede reden.
Maar er zijn hier vandaag ook mensen, die gekomen zijn omdat zij iemand hebben verloren die een kans te weinig heeft gehad in het leven. Sterrenkindjes: als je plots te horen krijgt dat het hartje van je kindje niet meer klopt, of als je kindje dood geboren wordt, dan staat de wereld gewoon stil. Wij hebben het, samen met nog andere ouders hier, beleefd. En ook mijn moeder heeft dat haar hele leven in stilte meegedragen. Moeders klagen niet, zij dragen de pijn. Sterrenkindjes zijn speciaal en kan je nooit verliezen!


Er zijn ouders, of grootouders die een kind of kleinkind vroeg of later na de geboorte hebben
verloren. Door wiegendood, ziekte, een ongeval, of door zelfdoding. Ook deze kinderen hebben een kans te weinig gehad. En je vraagt je af: waarom? Waarom wij? Waarom ik? Waar zijn we te kort geschoten, welke kans hebben wij niet geboden?
Er zijn kinderen die een of beide ouders hebben verloren, of echtgenoten die hun partner hebben verloren omdat ook die een kans te weinig hebben gehad in dit leven. Nauwelijks of geen afscheid kunnen nemen is een harde pijn die diepe wonden slaat.
Er zijn ook mensen met een bijzondere kinderwens, die een kans te weinig hebben gehad en deze kinderwens niet kunnen of mogen realiseren. Vaak kunnen ze die pijn niet verwoorden en proberen ze deze pijn alleen te verwerken omdat er misschien iets mis is.

En voor al deze mensen werd de Sterrenkapel gerealiseerd. Om hen de kans te geven om een stapje dichterbij te komen bij dat sterretje dat altijd in hun buurt wil blijven. Want zoals wij hen missen, zo missen zij ons. En in de Sterrenkapel is dat Sterretje wel bijzonder van nabij aanwezig!


Dat is ook de reden waarom onze kunstenaar Hans-Dieter Richter de Ster in het mooie kruis op deze kapel in brons heeft gegoten: een 5-puntige ster als symbool voor de harmonie tussen lichaam en geest, vervat in een ring die verwijst naar het leven: De ‘circle of life’ heeft geen begin en geen einde en staat symbool voor het eeuwige leven. Brons is een edelmetaal. En als je brons tegen de lippen houdt, voelt dat eerst doodskoud aan. Maar snel warmt het op en geeft het de warmte terug! Deze bijzondere eigenschap wijst ook ons er op, om onze geliefde niet angstvallig vast te houden, maar om het een beetje te lossen zodat dat Sterretje de kans krijgt om die warmte en liefde aan ons terug te geven. Het waarom, of waarom niet, wordt niet beantwoord. Het enige wat beantwoord wordt is onze liefde voor hen.
Dat sommige Sterretjes toevallig in de vorm van een engel aankloppen, zelfs bij Han, is een
uitzonderlijk gebeuren omdat een Engel een boodschap wil brengen, of bescherming wil geven, of iemand wil bemoedigen. Engelen hebben een bepaalde intelligentie en een vrije wil. En of we het geloven of het willen afzweren, er komt een tijd dat je zal denken: “Wat heb ik geluk met mijn beschermengel!” Juist daarom staat Maria als Koningin van alle Engelen in de Sterrenkapel centraal.


Met een knipoog naar Don Bosco, die in Gerdingen van oudsher aanwezig is. Als arme Italiaanse priester heeft hij zijn ganse leven ten dienste gestaan van kansarme jongeren. Als 9-jarige had hij een droom, waarin hij een groep ruziemakende jongeren kalmeert door hen positief te benaderen. Deze droom zou de rode draad worden in zijn werk met jongeren. Deze rode draad vindt u terug in het bijzonder mooie kunstwerk in de glasramen.) (De rode draad die symbool staat voor de droom van dat sterretje dat we missen, dat één kans te weinig heeft gehad, voor onze levenslijn die om onbekende reden bepaald wordt door onze beschermengel of onze Engelbewaarder.)


En zoals de betekenis van de bronzen Ster, het beeld van Maria, het beeld van Giovanni Bosco, het mystieke in de glaskunst, heeft ook onze Sterrenhof een eigen verhaal. Er is over alles nagedacht. Maar het werd ons eigenlijk allemaal duidelijk toen we de koppen bij mekaar gestoken hebben en onze ideeën in elkaar vloeiden. De ligging, de vorm van de kapel, de materialen die gebruikt werden, de naam, het tijdstip om op Maria Lichtmis met de werken te starten, het was er niet toevallig. Het is allemaal het resultaat van de droom van Han.
Laat ons vandaag feest vieren omdat we het geluk en de kans hebben om hier aan of in de
Sterrenkapel ons Sterretje te kunnen ontmoeten en laat ons in stilte een Weesgegroet bidden tot Maria, Koningin van alle Engelen!

Leo Rijken