Home

Kapelletjes, grotjes en veldkruisen waren decennialang tekenen van volksdevotie langs Limburgse wegen. De laatste jaren zijn ze grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. Maar dat hield een dertigtal Breese vrijwilligers niet tegen om in Gerdingen een nieuwe kapel met tuin te bouwen langs de Truyenhofstraat.

De nieuwe kapel ligt vlakbij het fietsroutenetwerk, tussen knooppunt 23 en 197, in een rustige omgeving. “Iedereen kan hier terecht om even stil te staan, voor een moment van bezinning of om een praatje te slaan”, zegt Han.

De kapel kreeg de naam Sterrenkapel mee. “Mensen die iemand verloren hebben in hun leven, kunnen hier verpozen. Er staat ook een sterrenbrievenbus: daar kan je sterrenpost in achterlaten. Als je daarbij je adres bekendmaakt, krijg je misschien wel een antwoord op je briefje. Er kunnen ook kaarsen worden aangestoken: de opbrengst daarvan gaat jaarlijks naar een goed doel. Voorts heeft alles op en rond de kapel een betekenis: de muren, de kleurrijke gebrandschilderde glazen, de tuin… Kom deze kapel en haar vele verhalen zeker eens ontdekken”, besluit Han.